Cele zespołu

W początkowym okresie swojej działalności Zespół Design Thinking ROLNIK skupi się na:
 promowaniu kierunku ekonomicznego – na poważnie i „z nutką” humoru,
 publikacji działań podsumowujących projekt „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe – Bliżej Rynku Pracy 2”,
 podsumowaniu mega ważnych wydarzeń szkolnych.
Oczywiście, nie zamykamy się na inne kierunki i z czasem możemy rozszerzyć działalność Zespołu.